BORDER COLLIE CLUB NEDERLAND

Herplaatsingen

Momenteel zijn er geen aanmeldingen.

U zoekt een herplaatser?

De BCCN bemiddelt bij herplaatsing van Border Collies met een stamboom. Indien u geen ervaring heeft met de opvoeding van de Border Collie, is een oudere Border Collie met gedragsproblemen af te raden: de Border Collie vraagt door zijn drijfvermogen een andere aanpak dan de meeste hondenrassen.

Laat u goed voorlichten over de hond en beoordeel of u de hond iets kunt bieden. Houd er rekening mee dat de Border Collie een werkhond is, die veel tijd en aandacht nodig heeft, maar vooral om werk vraagt.

De BCCN draagt geen verantwoording voor de aangeboden honden en de herplaatsingen. Wilt u meer info over herplaatsing in het algemeen, stuur dan een mailtje naar onze .

Wilt u een hond herplaatsen?

Indien u uw hond wilt herplaatsen, om welke reden dan ook. U bepaalt zelf of u uw Border Collie meegeeft aan een nieuwe eigenaar. Wij verzoeken u vriendelijk om ons in te lichten indien de hond herplaatst is.

Voorwaarden voor herplaatsing zijn:

  • De hond heeft een stamboom.
  • De hond mag niet meer kosten dan € 500,-.
  • U zoekt een goed nieuw thuis voor uw hond.
  • U geeft uiteraard de papieren mee aan de nieuwe eigenaar.
  • U betaald een bedrag van € 10,- voor de plaatsing op de website.

Voor een soepele plaatsing op de herplaatsinglijst vragen wij de volgende informatie aan te leveren.

  • De tekst zoals die op de site geplaatst kan worden. Geef relevante informatie waarmee potentiele nieuwe eigenaren een keuze kunnen maken. Zoals; de reden voor herplaatsing, geschiedenis van de hond, wat de hond wel en niet gewend is, positieve en negatieve kenmerken. Wees vooral eerlijk!
  • Een duidelijk digitale versie van de stamboom zoals een scan of een foto.
  • Foto's van de hond zijn ook welkom.
  • Contactgegevens!
Mail deze informatie aan onze.

Het te betalen bedrag dient u onder vermelding van: "Herplaatsing" plus de naam van de hond, over te maken op:

Rekeningnummer: NL75INGB0004839164
BIC: INGBNL2A
Ten name van Border Collie Club Nederland
Te Boxtel

Lees ook het Reglement Pupbemiddeling en Herplaatsing.

Eerste Border Collie?

Bent u op zoek naar informatie voor uw eerste Border Collie? Lees dit artikel eerst.