Border Collie Club Nederland

Border Collie Club Nederland is verhuist!

Welkom, u bent op de nieuwe server!

Tenminste; de website en de e-mail. De afgelopen weken is hard gewerkt om een nieuwe webserver en een nieuwe mailserver in te richten. Dit weekend wordt de zogenaamde DNS overgezet van de oude naar de nieuwe servers. Helaas is het om technische redenen niet mogelijk om dat in één keer te doen. Hierdoor is het mogelijk dat de ene bezoeker nog op de oude site zit of naar de oude e-mailserver mailt terwijl de andere bezoeker al lang op de nieuwe omgeving zit. De webmaster zal nieuwe wijzigingen dit weekend op beide servers doorvoeren zodat iedereen nog hetzelfde ziet.
Wat waarschijnlijk gaat gebeuren is dat u een melding over certificaten gaat krijgen. Pas wanneer de DNS omgezet is kunnen de veiligheidscertificaten aangevraagd en toegevoegd worden. Daar zit dus wel een overlap.
Wat betreft de e-mail: een aantal keer dit weekend zullen de oude en de nieuwe e-mailboxen gesynchroniseerd worden. Het kan dus dat uw e-mail verzonden is maar nog niet door de ontvanger wordt gezien. Dit wordt automatisch rechtgetrokken maar daardoor kan het wat langer duren voor de e-mail aan komt.

Wat betekent dit voor u? In eerste instantie niets; de site is gewoon in de lucht en er kan ook gemaild worden. (Als alles goed gaat tenminste, garanties worden niet gegeven maar we doen ons uiterste best.)
Het betekent dat onze servers nu in Nederland staan in plaats van in de Verenigde Staten. Het internet is snel maar locatie is toch belangrijk wanneer het daarom gaat.
Tevens staan ze nu bij een gerennomeerde hosting provider i.p.v. bij een provider die niet bekend staat om de kwaliteit. De ondersteuning van onze nieuwe privider wordt alom geroemd.
De nieuwe server is er enkel en alleen voor de BCCN. In de oude situatie (technisch verhaal) werd die gedeeld met velen anderen.
We hebben het volledige beheer over deze server. De BCCN kan deze server volledig naar eigen inzicht en belangen inrichten.
We hebben/krijgen nu betere, snellere en veiligere mogelijkheiden om de dienstverlening voor onze leden in te richten.
Geen (opgelegde) limieten op de mailboxen. Alle belangrijke e-mail kan nu gewoon bewaard blijven. Voorheen moesten we lastige trajecten in om e-mail in archiefboxen te bewaren.

Mocht u tegen een probleem aanlopen dit weekend, dan kan het aan de verhuizing liggen. Mocht er na het weekend nog iets aan de hand zijn; mail dan uw . Tenzij de e-mail niet werkt natuurlijk.... P.M. dan even de webmaster of het bestuur of post het even op Facebook.

Uw webmaster.

Uw e-mailadres

Beste leden,

Graag vraag ik uw medewerking.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de verzending van de rekeningen voor het lidmaatschap 2019. Om tijd en geld aan porto te besparen worden de rekeningen per email gezonden. Van een aantal leden is echter het email adres niet bekend.
U kunt in de lijst zien of via het onderstaande formulier zien of er van u een email adres bekend is, in de lijst zijn aleen de lidnummers opgenomen in verband met de privacy. Indien uw lidnummer op de lijst vermeld staat dan wil ik u verzoeken om mij het emailadres te mailen onder vermelding van het lidnummer. De email graag aan .
Via het formulier wordt automatisch uw e-mailclient geopend.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Nico van Schooneveld

Lidnummers met ontbrekend e-mailadres.

BCN, bewijs van lidmaatschap bewaren

Ik krijg veel vragen over het bewijs van lidmaatschap. Het bewijs van lidmaatschap is het adreslabel van Border Collie Nieuws. Dit adreslabel dient u goed te bewaren aangezien het niet mogelijk is aparte bewijzen van lidmaatschap te maken.

Nico van Schooneveld

Aankondiging incasso's

Beste leden,

Bij het verwerken van de administratie is gebleken dat een aantal incassobestanden niet zijn uitgevoerd. Dit betreft de jaren 2016, 2017 en 2018.
Deze incasso’s zullen opnieuw bij de bank worden aangeboden, dit zal in delen plaatsvinden.
De incasso’s over het jaar 2016 zullen in week 4 van januari 2019 worden aangeboden,de incasso’s over het jaar 2017 in week 4 van februari 2019 en de incasso’s van het jaar 2018 in week 4 van maart.
Indien u reden ziet om de bij u ingediende incasso te storneren dan wil ik u verzoeken mij hiervan de reden te willen melden zodat het ook eventueel administratief kan worden verwerkt.
Ik begrijp dat het voor u zeker als u geen lid meer bent heel vervelend is maar u zult begrijpen dat over het jaar dat u nog wel lid was u uw lidmaatschap moet voldoen.
Daarom wil ik u vragen om als er een incasso plaatsvindt eerst te controleren of u wel betaald heeft en mij daarover wil informeren indien voordat u de incasso storneerd.
Het is gezien de beperkte bezetting van het bestuur, en het ontbreken van email adressen, niet mogelijk om alleen de personen te informeren bij wie een incasso wordt uitgevoerd.
Ik wil u mijn excuses aanbieden voor het ongemak maar vertrouw op uw medewerking in deze.

Met vriendelijke groet,
Nico van Schooneveld
Penningmeester

Uitslag NK finale Raar 2018

  1. Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny
  2. Susanne Lejuez met Eryn
  3. Serge van der Zweep met Mac

Beste shed: Susanne Lejuez

Clubkampioen seizoen 2017-2018:
Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet

Beste vrouwelijke handler seizoen 2017-2018: Susanne Lejuez

Uitslag.

Oproep keurmeesters aanlegtest

Beste voormalige-, huidige-, aspirant keurmeesters. Graag willen wij het verzoek bij jullie neerleggen om ons, het CFH, te mailen (cfh@bccn.nl) met jullie (gewenste) status en contactgegevens. Bij de overdracht is ons helaas jullie status en NAW-gegevens niet 100% duidelijk geworden.
Er gaan waarschijnlijk een aantal dingen veranderen bij de aanlegtest: de manier waarop, wanneer, waar en bij wie. De CFH heeft hier een aantal ideeen bij en wil deze uiteraard niet opleggen maar voorleggen aan en overleggen met jullie.

Sowieso is het belangrijk dat we precies weten wie onze keurmeesters voor de aanlegtest zijn, dus a.u.b. even een mailtje sturen, een P.B. mag ook. Alvast bedankt!!!

Namens het CFH
Ester Kolkman
Jaap Ouwejan

Uw hulp gevraagd: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie

8 juli 2017

Hét onderzoek naar epilepsie door dr P. Mandigers.

Het bestuur van de BCCN wil jullie vragen deze enquête zoveel mogelijk in te vullen en te delen onder eigenaren van border collies (met en zonder stamboom)die te maken hebben/hebben gehad met deze nare ziekte.
Meer over Dr. Paul Mandigers, het onderzoek en epilepsie: Dr. Paul Mandigers: "Epilepsie Border Collie Internationaal aanpakken".

Vul de enquête hier in: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BCCN